Politica firmei

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII, MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE

  ALCONS ENGINEERING S.R.L. doreste satisfacerea permanenta a clientilor sai fata de serviciile oferite, promoveaza o politica de reducere a impacturilor negative ale activitatilor sale asupra mediului si de control a riscurilor profesionale privind sanatatea si securitatea ocupationala.
Pentru aceasta si-a propus urmatoarele directii:

1.Castigarea increderii clientilor , prin indeplinirea in mod sistematic a cerintelor acestora;
2. Conformarea fata de cerintele legale, privind protectia mediului, OH&S si fata de alte cerinte la care organizatia subscrie;
3.Imbunatatirea continua a calitatii serviciilor oferite;
4.Imbunatatirea performantelor de mediu prin prevenirea poluarii datorate activitatii sale;
5.Imbunatatirea performantelor OH&S prin cresterea nivelului de securitate pe care il ofera angajatii si organizatiile partenere, protejarea sanatatii angajatilor;
6.Asigurarea masurilor adecvate de tinere sub control a riscurilor profesionale inclusiv prin consultarea angajatilor pe probleme de securitatea si sanatatea acestora;
7.Promovarea unui parteneriat pe termen lung cu furnizorii si clientii orientate catre managementul calitatii-mediului – OH&S;
8.Intretinerea corespunzatoare a echipamentelor si instalatiilor luand in considerare
diminuarea impactului negativ asupra mediului si siguranta in exploatare;
9.Promovarea unui dialog deschis si continuu cu clientii, autoritatile, organizatiile guvernamentale, mass-media si alte parti interesate pe probleme de mediu si OH&S;
10.Realizarea unei bune gospodariri si gestiuni a deseurilor, a substantelor toxice si periculoase si rezidurilor astfel incit, impactul activitatilor legate de acestea asupra mediului sa fie minim;
11.Imbunatatirea tehnologiilor in sensul ecologizarii acestora, obtinerea de tehnologii “curate” si sigure in exploatare;
12.Se va acorda toata atentia fiecarui angajat si nevoilor de instruire si constientizare a acestora privind problemele de realizare a calitatii, de protectie a mediului si de securitate a muncii pentru ca fiecare angajat reprezinta cheia succesului nostru;

  In scopul indeplinirii acestor angajamente conducerea ALCONS ENGINEERING S.R.L. a decis implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a unui Sistem de Management Integrat Calitate, Mediu, OH&S, adecvat domeniului nostru de activitate si scopul organizatiei sistemului de management integrat a fost astfel conceput incat sa corespunda cu natura si dimensiunile activitatilor noastre , a impactului acestora asupra mediului inconjurator dar si cu natura si nivelul riscurilor de OH&S.

  Documentele sistemului de management integrat sunt astfel concepute incat sa sustina aceasta politica si sa fie in conformitate cu prevedrile standardelor ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 si cu specificatiile OHSAS 18001:2007.

  Periodic, conducerea ALCONS ENGINEERING S.R.L. isi analizeaza politica in domeniul calitatii, mediului, sanatatii si securitatii ocupationale si o actualizeaza in mod continuu.
Aceasta politica este comunicata si inteleasa de intregul personal si este disponibila pentru public.